Bęsia

gmina Kolno; powiat olsztyński

Wiatrak murowano-drewniany zaczęto budować w 1808 roku i zakończono w 1810, co zostało uwiecznione na wiatrowskazie w kształcie chorągiewki, umieszczonym na czapie.

Pracował do 1955 roku. Wówczas lutowa wichura zerwała skrzydła oraz hełm, uszkodziła również koło paleczne. Do roku 1962 wiatrak pełnił rolę magazynu, a przez jakiś czas nawet obory. Przez następne lata niszczał pozostawiony sam sobie. Na skutek pożaru omal się nie zawalił.

W latach 1973 – 1974, dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, mieszkańców, a także pracowników działającego wówczas Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego dokonano renowacji i adaptacji wiatraka. Obiekt odzyskał swój blask. Na parterze mieściła się sala spotkań-wystaw, taneczna. Na I piętrze kawiarnia, na pietrach II-III muzeum młynarstwa. III piętro - urządzenia napędowe skrzydeł. Młynem opiekowało się SS-K "Pojezierze" organizując w nim jedyne w ówczesnej Polsce Muzeum Młynarstwa Powietrznego.W wiatraku odbywały się również spotkania literackie, wystawy malarskie oraz koncerty kameralne Filharmonii Olsztyńskiej oraz występy ówczesnych gwiazd estrady, m.in. Sławy Przybylskiej, Anny German i Jerzego Połomskiego.

W 1998 holendra sprzedano osobie prywatnej i od tego czasu zaczął on popadać w ruinę.

Od 2009 roku odbyło się kilka komisji przeprowadzanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, stwierdzających niedostateczny stan techniczny tego zabytku.

Gmina stara się o nieodpłatne przejęcie wiatraka od obecnego właściciela.

Informacje zaczerpnięte z portalu Nasza Bęsia - polecam zapoznanie się z dokładniejszym opisem dziejów tego młyna.

Budynek wiatrak jest posadowiony na bazie ośmioboku, dwie pierwsze kondygnacje są murowane, trzecia i czwarta drewniane, pokryte gontem. Czapa okrągła, pokryta gontem. Stalowa głowica w której ocalały szczątki jednego skrzydła. Wewnątrz młyna zachowana część urządzeń napędowych i mielniczych (m.in. trzy złożenia kamieni).

Wiatrak jest wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: 622 z 7.10.1967


Położenie geograficzne dla nawigacji GPS: N53° 56' 51.2955" / E20° 59' 59.2683"


Zdjęcia zrobiłem 12 września 2008 roku.