Brodnia †

gmina Pęczniew; powiat poddębicki

Wiatrak ten został powołany w 1947 roku przez budowniczego Franciszka Bajerskiego. (Inne źródło podaje XIX w - Ziemia Łódzka). Postawiono go na miejscu poprzedniego koźlaka, który spłonął w 1942 roku. Do jego budowy, cieśla wykorzystał elementy innego młyna wietrznego, który stał ongiś w pobliskim Brzegu. (Informacja za Kultura Łódź). Jeszcze inną historię tego młyna podaje Filip Tomaszewski na swojej stronie.

Obecnie wiatraka już nie ma.

Był wpisany do ewidencji zabytków województwa łódzkiego, pod nr rej. A-344.


Położenie geograficzne jego mogiły dla nawigacji GPS: N51° 47' 24.1027" / E18° 41' 11.5022"


Zdjęcia wykonane 1 marca 2009.