Smaszew (obecnie Bicz)

gmina Tuliszków; powiat turecki

Koźlak przyszedł prawdopodobnie w 1867 roku. Taka data jest wyryta na jednym z rygli pierwszej kondygnacji, mimo iż zwyczajowo umieszcza się taki zapis na belce mącznej lub na podwalinie. Data powołania wiatraka w Piętnie jest wypalona na belce stropowej pierwszej kondygnacji, zatem być może w tej okolicy była inna tradycja.

Konstrukcja nośna to dwie podwaliny i cztery zastrzały. Budynek słupowo-ryglowy ze ścianami szalowanymi pionowo deskami. Dach dwuspadowy z naczółkiem od strony odwietrznej. Połacie proste, pokryte gontem. Niewielka wystawa podparta dwoma ozdobnie wyciętymi zastrzałkami, szalowana deskami ułożonymi w kształt rombu. Głowica żeliwna z zachowanymi dwoma bursztykami i dwiema szpicami. Zachowało się kilka mieczy w stanie szczątkowym. Brak ganku wejściowego, ocalały pojazdy w nie najgorszym stanie. Są drzwi mączne, wejściowych brak. Wewnątrz młyna jest wał skrzydłowy wraz z zachowanym hamulcem - dusiec, stawidło, bicycho, prasa. Koło paleczne pozbawione 3/4 zębów. Ocalała sztoga z gniazdem na sochę. Nie ma żadnego stropu. Wiatrak ten posiada dość nietypową belkę mączną - jest zrobiona z dwóch belek spiętych jarzmami.

Wiatrak jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.


Położenie geograficzne dla nawigacji GPS: N52° 0' 46.4196" / E18° 16' 1.2569"


Zdjęcia wykonałem 9 sierpnia 2008 roku.


Zdjęcia zrobiłem 15 maja 2011 roku.