Wybrana literatura poświęcona młynarstwu wietrznemu.

 1. Adamczewski J., Młynarstwo magiczne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2005
 2. Baranowski B., Polskie młynarstwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1977
 3. Dąmbska E., Budownictwo i architektura młynów wietrznych w Polsce, Politechnika Krakowska Zeszyt Naukowy nr 6, seria "Architektura", Kraków 1967
 4. Dzik A., Młynarstwo w Polsce, Warszawa 1928
 5. Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1972
 6. Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. IV, Warszawa 1985
 7. Jankowski J., Wiatraki Wielkopolski, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Leszno 2006
 8. Jankowski J., Wielkopolski Szlak Wiatraczny, Mapa turystyczna, Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie, Poznań 2009
 9. Klaczyński F,. Wiatraki w Polsce, "Rocznik Muzeum Narodowego w Szreniawie", t. XII, Poznań 1981, s. 27-65
 10. Klonowski F., Z historii i inwentaryzacji wiatraków na Warmii, Mazurach i Powiślu, "Rocznik Olsztyński", t. I,Olsztyn 1958, s. 192-222
 11. Kornecki M. Żuławskie wiatraki czerpakowe, "Ziemia" 1966
 12. Krygier E., Wiatraki w dawnym powiecie śremskim, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, t. 22, Szreniawa 2001 s.151-196
 13. Kurek M. Wiatraki i młyny wodne Opolszczyzny, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 1969
 14. Maj R., Młyny wietrzne w powiecie bialskim, IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005
 15. Małyszczycki S., Młynarstwo zbożowe, t. I Warszawa 1890
 16. Małyszczycki S., Młynarstwo zbożowe, Warszawa 1930
 17. Olszański H., Chłopskie wiatraki Podkarpacia, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Sanok 2002
 18. Sackiewicz A., Z dziejów młynarstwa, Wrocław 1957
 19. Szot-Radziszewska E., Gawlik L., Miele się pszeniczka... Wiatraki i młynarstwo na Kielecczyźnie, Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce 2006
 20. Solski S., Architekt polski, Kraków 1690, wyd. II Wrocław 1959
 21. Święch J., Tajemniczy świat wiatraków, ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE TOM XLIV, Łódź 2005
 22. Wesołowska H., Młynarstwo wiejskie Opolszczyzny od XVIII do XX wieku, Opole 1969