Małe Pułkowo

gmina Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski

Nie wiem kiedy ten wiatrak przyszedł, prawdopodobnie w XIX wieku.

Fundament młyna zbudowany z wyciosanych z granitu kamieni, tworzących okrąg, na którym ułożono drewnianą krążynę dolną. Stalowe rolki osadzone są w drewnianej obejmie o identycznej średnicy jak krążyny. Nad tą obejmą jest drewniana krążyna górna, na której oparto ruszt dźwigający ciężar budynku wraz z jego wyposażeniem. Klatka młyna to konstrukcja słupowo-ryglowa, ściany szalowane pionowo deskami, gdzieniegdzie kryta papą smołowaną. Od strony drzwi jest zadaszony ganek, wsparty na dwóch belkach stanowiących przedłużenie konstrukcji rusztu. Zadaszenie powstało później, ponieważ nad nim są drzwi, zatem przeszkadzałby w pracy młynarza. Dach mansardowy z naczółkiem od strony skrzydeł, kryty deskami, na których położono papę smołowaną, częściowo zapadnięty. Brak skrzydeł, głowicy, wału skrzydłowego, i koła palecznego. Wystawa była wsparta na dwóch ocalałych ozdobnych zastrzałkach. Nie wiem co jest trzeciej kondygnacji. Na pierwszej zachowały sie dwa elewatory, skrzynia mączna oraz jeden cylinder z odsiewacza. Na drugiej dwa mlewniki walcowe (nie mogłem wejść do wnętrza wiatraka, ale właścicielka młyna mi o tym powiedziała).

Wiatrak chciał kupić prywatny inwestor z Warszawy i zrobić z niego atrakcję turystyczną obok zajazdu który zamierzał wybudować. Na ile to się ziściło, nie wiem, faktem jednak jest, że młyna w Małym Pułkowie już nie ma.


Wiatrak nie był wpisany do rejestru zabytków, ani do gminnej ewidencji.


Położenie geograficzne dla nawigacji GPS: N53° 11' 54.5743" / E19° 2' 22.6759"


Zdjęcia zrobiłem 1 maja 2008 roku.

Zdjęcia wykonałem 30 kwietnia 2011 roku.